Wypełnianie i wysyłanie wyciągu z operatu szacunkowego

Krótka ściągawka jak sprawnie i szybko wypełnić i wysłać wyciąg z operatu szacunkowego poprzez ePUAP. Aktualizacja (wrzesień 2017): Od 1 września 2017 został zniesiony obowiązek składania wyciągów!

 

Edycja - poniższe brzmienie jest już nieaktulalne - od 1 września 2017 roku składanie wyciągów nie jest już obowiązkowe - uchylono art 158 w całości! Poniżej już historyczne brzmienie zapisu:

Od 14 pażdziernika 2015 r. do 1 września 2017 obowiązywało brzmienie art. 158 UGN:

1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza i podpisuje wyciąg z wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, zawierający:
1) opis nieruchomości będącej przedmiotem wyceny, w tym jej rodzaj oraz dane identyfikujące:
a) działki ewidencyjne, wchodzące w skład tej nieruchomości, oraz usytuowane na nich budynki, jeżeli przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa,
b) budynki lub lokale, jeżeli przedmiotem wyceny jest nieruchomość budynkowa lub nieruchomość lokalowa;
2) zakres i cel wyceny oraz zastosowane podejście w wycenie nieruchomości;
3) wartość nieruchomości, wraz ze wskazaniem rodzaju wartości oraz daty jej określenia.
2. W terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia sporządzenia operatu szacunkowego rzeczoznawca majątkowy przekazuje, z uwzględnieniem art. 175 ust. 3, wyciąg z wykonanego przez siebie operatu szacunkowego, zawierającego dane, o których mowa w ust. 1, organom prowadzącym kataster nieruchomości za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), podpisując go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, o którym mowa w art. 3 pkt 15 tej ustawy, albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku dokonania przez rzeczoznawcę majątkowego potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, o którym mowa w art. 156 ust. 4.?

Z przepisu wynikało, że wyciąg należy przekazywać w ciągu 2 miesięcy (a nie trzech jak dotychczas), i dotyczyło to zarówno operatu szacunkowego jak też potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego. Przekazywanie musiało sie odbywać w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej - http://epuap.gov.plhttp://epuap.gov.pl przy użyciu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Aktualizacja (październik 2016): Od czasu napisania tej notki wiele się wydarzyło. Do Marszałka Senatu PTRM skierował petycję o zniesienie obowiązku składania wyciągów. Wygląda na to, że można liczyć na pozytywne rozpatrzenie petycji. Więcej o inicjatywie: http://www.ptrm.pl/aktualnosci/prawo/koniec-z-wyciagamihttp://www.ptrm.pl/aktualnosci/prawo/koniec-z-wyciagami. Tymczasem jednak obowiązek nadal jest aktualny.
Aktualizacja (wrzesień 2017): Od 1 września 2017 został zniesiony obowiązek składania wyciągów!

Co było niezbędnie potrzebne do przekazania wyciągu z operatu szacunkowego w postaci elektronicznej:

pomocne by szybciej wypełnić formularz:

  • identyfikatory działek wchodzących w skład nieruchomości
  • identyfikatory budynków istniejących na nieruchomości
  • sporządzpony tradycyjnie w edytorze Word lub tabeli Excela wyciąg  z umieszczonymi w nim wszystkimi niezbędnymi danymi, które następnie sprawnie skopiujemy do formularza na stronie ePUAP

 Rozpoczynamy! Po zalogowaniu działamy płynnie i bez przerw by system na skutek bezczynności nie wylogował nas automatycznie, bo będziemy musieli zaczynać wszystko od początku.

1. Wejście na stronę http://epuap.gov.plhttp://epuap.gov.pl i przejście na stronę logowania (zakładamy że już istnieje konto):

logowanie

2. logowanie (wypełniamy pola gdy mamy profil zaufany lub wybieramy podpis elektroniczny gdy go mamy)

login

3. Po zalogowaniu wybieramy katalog spraw i wyszukujemy moduł "Budownictwo i mieszkania"

budownictwo i mieszkania

4. w module tym wybieramy Wyciąg z operatu szacunkowego:

wybór wyciągu

5. po wyborze klikamy: Załatw sprawę

zalatw sprawe

6. Wybieramy organ do którego kierujemy sprawę wypełniająć pole adresat:

wybór adresata

7. wybierając adresata możemy korzystać z wyszukiwarki:

akceptacja adresata

8. akceptacja adresata - BARDZO WAŻNE - przycisk "Zaadresuj" jest niepozorny i nie wygląda jak przycisk mimo to należy go nacisnąć to spowoduje wybór podswietlonego w polu wyboru adresata:

zaadresuj

9. zaadresowany formularz - Wypełnione pole "Do:"

zaadresowany

10. Wypełnienie pól formularza:

wyciag z operatu 

11. Zapisywanie i wysyłanie. Można formularz zapisać do późniejszej edycji i tymczasowo wstrzymać się z wysyłką lub od razu przejść do wysyłki:

zapisz

12. Po zapisaniu lub przejściu Dalej dostajemy podgląd wypełnionego formularza. Można go poprawiwić lub wysłać. Przed wysyłką jednak należy go podpisać:

podglądanie

13. Po kliknięciu podpisz pokazuje się wybór sposobu podpisywania formularza profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Wybieramy np profil zaufany (jeśli takowy mamy).

podpisywanie

14. Po wybraniu profilu zaufanego na telefon komórkowy przychodzi kod który należy wpisać w okienko. Uwaga jeśli w profilu mamy sposób autorayzacji ustawiony e-mailem, to otrzymamy e-maila z kodem, który też wpisujemy do okienka. 

potwierdzenie podpisu

To kończy procedurę. Powodzenia!