Co zostało z pomysłu Kodeksu Architektoniczno - Budowlanego?

Wydaje się że niewiele pozostało po projekcie Kodesu Architektoniczno - Budowlanego ...

 

Projekt Kodesu Architektoniczno - Budowlanego we wrześniu 2016 trafił do konsultacji społecznych. Kodeksu nie ma do dziś, a tymczasem trwają prace nad nowym systemem planowania przestrzennego który przewiduje dość radykalne działania:

 • likwidację decyzji o warunkach zabudowy
 • rezygnację ze studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • ustanowienie trzech form prawa miejscowego: plan przeznaczenia, plan zabudowy lub normatyw urbanistyczny.

  Plan ogólny obrazowałby podstawową strukturę przestrzeni gminy, czyli wskazywałby jak biegną drogi czy instalacje przesyłowe oraz gdzie można budować.
  Plan zabudowy ma zawierać więcej szczegółowych informacji, w tym precyzyjne warunki i dane konieczne do projektowania budynków na danym terenie. Jedną z form takiego planu będzie obszar zorganizowanego inwestowania (OZI), czyli mikroplan sporządzony z myślą o konkretnej inwestycji (np. budowie fabryki).
  Normatyw urbanistyczny ma określić minimalne standardy dotyczące dostępu do infrastruktury komunikacyjnej, społecznej i technicznej.

  CIekawe co z tego zostanie na koniec?