Nowy standard "Bankowy", ale po prawdzie to stary.

Nowy standard "Bankowy"

Jest już pierwszy standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych wydany pod rządami nowej ustawy.

 

Komunikata PAP-a: 1 września 2017 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa ustalił standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych ?Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności?. Od 1 września 2017 r. MIB przysługuje uprawnienie w zakresie ustalania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. W treści standardu powtórzone zostały normy zawodowe zawarte w dotychczas obowiązującym standardzie ?Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności?. Był to jedyny standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych, który został ustalony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i uzgodniony w dotychczasowym trybie. Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia szerokich konsultacji treści standardu, na tym etapie potwierdzono jedynie zapisy standardu uzgodnionego w 2010 r.

Standard jest do pobraniaStandard jest do pobrania ze strony Ministerstwa.